Jo De Meyere

In elke grote Studio 100 musical speelde Jo De Meyere een rol van betekenis. In Daens was hij bisschop Stillemans, in 14-18 de Generaal en ook in 40-45 zal hij zo’n sleutelrol vertolken. Musical Vibes sprak met hem.

Ik heb dit meegemaakt

Welke rol speel jij in 40-45?

Ik ben Leon. Dat is een hele mysterieuze man die maar halfweg de musical verschijnt. Hij komt bijna uit het niets, maar blijkt de grote leider van het verzet te zijn. Hij tracht goed te doen voor de mensen. Het is een heel positieve man, heel open. Ik noem hem persoonlijk een vredesapostel. ‘t Is de man die echt vele mensen tracht te redden, waaronder ook veel Joden. Hij doet alles om die mensen in veiligheid te brengen. Of hij daarin slaagt, daar moet het publiek voor komen kijken, maar het is een speciale rol.Ik zou het een kleine maar zeer belangrijke opdracht noemen. Ik word bij leven en welzijn 80 in februari, toch al een gezegende leeftijd. Ik ben dus altijd blij als ik mag meedoen, dat ze me nog altijd vragen en dat het mentaal en fysiek tot nu toe ook nog altijd gaat. We zien wel waar we uitkomen, maar ik heb het gevoel dat ik in een, en dat zeg ik heel eerlijk, in een topper zit, ook op het technische vlak, je weet op bepaalde ogenblikken niet wat je ziet. Ik ben heel blij dat ik daar deel kan van uitmaken, van deze productie, daar ben ik heel fier op.

Ik heb niet alleen mijn voedsel als acteur, maar ik heb ook mijn voedsel omdat ik het echt bewust heb meegemaakt

Jij bent waarschijnlijk degene van de productie die nog het dichtste bij de tweede wereldoorlog staat, wat doet dat verhaal met jou?

Absoluut, ik sta er nog dichtbij. Het verhaal doet heel veel met mij. Ik ben de enige in de hele cast die de bevrijding heeft meegemaakt en ben trouwens de oudste van de cast. Ik zie nog altijd, jammer genoeg, als ik mijn ogen sluit, vrouwen die bij hun haren gesleurd worden, de haren afgeknipt, de hakenkruisen op hun lichamen, meubels die uit de huizen worden gegooid. Als ik mijn ogen dichtdoe zie ik nog alles wat er ook hier in de musical gebeurt. Toen ik dat de eerste keer zag tijdens de repetities was dat voor mij heel emotioneel omdat ik dat als klein jongetje heb meegemaakt. Als het luchtalarm gaat, dat komt af en toe voor in de musical, dan sluit ik mijn ogen en dan voel ik dat mijn moeder mij bij het alarm in de kelder droeg. Dat komt allemaal terug. Dat werkt dus dubbel voor mij, ik heb niet alleen mijn voedsel als acteur, maar ik heb ook mijn voedsel omdat ik het echt bewust heb meegemaakt. Dat zit dubbel en altijd emotioneel.

Als je deze musical ziet, dan kom je tot inkeer

We mogen gerust zeggen dat dit een musical met een zeer belangrijke boodschap is?

Natuurlijk! Het is een cliché zo groot als iets, maar: NOOIT MEER OORLOG. Ik meen dat heel oprecht. Het kan niet meer dat er nu in deze wereld nog iedere dag gevochten wordt. Ongelooflijk. Als je deze musical ziet, dan kom je tot inkeer. Dan ga je misschien niet blij gezind naar huis, dat kan ook niet met dat thema, maar je hebt wel een prachtige en een heel emotionele voorstelling gezien.

40-45 speelt vanaf 7 oktober in het Studio 100 Pop-Up theater te Puurs. Info & tickets op www.40-45.live.

Door Patrick Defort

Foto’s: Wendy de Noier