Assisenproces – De Badkuipmoord

Op 20 oktober is de virtuele Asissenzaak van productiehuis Uitgezonderd. van start gegaan. Meer dan 7500 juryleden zullen zich binnen een week uitspreken over het al dan niet schuldig zijn van Cathy Desutter, echtgenote van het slachtoffer Luc Maes. Om jullie op de hoogte te houden, heeft Musical Vibes drie reporters uitgestuurd om jullie een zo volledig mogelijk beeld te geven. Hieronder hun verslagen!

Dag 1

Dag 1 – gerechtsreporter AD

Op de eerste procesdag, worden de feiten beschreven en komt de beschuldigde Cathy De Sutter een getuigenis afleggen. De feiten luiden als volgt: in de nacht van 22 september 2018 sterft Luc Maes in bad. Deze man lijdt aan ALS; een spierziekte. Die avond vertrok zijn echtgenote, Cathy De Sutter, om een nacht bij haar zus te logeren. Zij had gekookt, waardoor Luc het eten enkel nog in de microgolf moest steken om het daarna op te eten. Cathy vertelt dat hij na zijn eten altijd in bad gaat. Daar is hij ook aangetroffen. De wetsdokter vertelt dat de doodsoorzaak duidelijk verdrinking is. De longen van het slachtoffer zitten namelijk vol met badwater, maar in zijn maag zijn er naast eten ook barbituraten teruggevonden. Barbituraten dempen de werking op het centraal zenuwstelsel. De dosis was niet genoeg om te sterven, maar had wel een verdovende werking. Ook had Luc bloeduitstortingen op zijn onderbenen en enkels, wat erop wijst dat hij aan de enkels is vastgehouden, zodat zijn hoofd onder water bleef. Cathy De Sutter vertelt tijdens haar getuigenis dat ze haar man de volgende morgen aantrof in bad, nadat ze terug naar huis was gekeerd van haar zus. Ze vertelt dat het niet altijd even makkelijk was met haar echtgenoot, nu ze bijna geen tijd meer had voor zichzelf en nu Luc zich steeds minder en minder gelukkig begon te voelen. De Procureur des Konings besluit dat het om moord met voorbedachten rade gaat en dat Cathy duidelijk een koelbloedige doder is. De advocaat van Cathy zegt daarentegen dat er geen bewijzen zijn, dus dat de Procureur zijn cliënte wel moet afschilderen met termen als koelbloedig en kil. Benieuwd wat de volgende getuigenissen zullen brengen.

Dag 1 – reporter MV

De openingsdag van het proces van de moordenares Cathy D heeft nog niet veel klaarheid rond haar daad gebracht. Zijzelf en haar mediageile advocaat schreeuwen natuurlijk haar onschuld uit, maar procureur Durieux lijkt alvast vastbesloten om een veroordeling te krijgen.  Wetsdokter Lotte Martens is degene die al het meeste nuttige informatie heeft gegeven. Luc is gevonden met eten en verdovende middelen in zijn maag. Wie had het eten klaargemaakt? Cathy D! Hij werd duidelijk bij de enkels vastgehouden om hem onder water te trekken. Wie wist dat hij na het eten in bad ging? Cathy D! Haar alibi is haar zus, zeer benieuwd om haar getuigenis te horen want zeg nu zelf, hoe overtuigend kan de getuigenis van je zus zijn? Voor hetzelfde geld hebben ze samengewerkt om de “zware last” die Luc was geworden, uit de weg te ruimen….  RIP Luc – Je vriend MV

Dag 1 – reporter DS

“Onschuldig tot het tegendeel ontegensprekelijk bewezen is”. Dat blijft een basisprincipe in onze rechtspraak. Mevrouw Desutter kan er na deze eerste procesdag ook niets verweten worden. Ze was de hele dag en nacht weg en logeerde bij haar zus. De heer Maes is gevonden met het eten dat ze altijd voor hem klaarmaakte in zijn maag. Slaapmiddelen nam hij waarschijnlijk zelf om rustig te kunnen slapen. Heeft hij er iets te veel genomen? Wilde hij misschien zelf uit het leven stappen, of was het een ongelukkig toeval in combinatie met andere medicijnen? De bloeduitstortingen op zijn enkels tonen evenmin wat er gebeurd is. Als er al een crimineel feit is gebeurd en die blauwe plekken geen gevolg zijn van een val, kan gelijk wie in het huis gekomen zijn en hem uitgeschakeld hebben om te zoeken naar geld en juwelen. Om ontegensprekelijke schuld te bewijzen, zal de procureur met veel betere bewijzen en/of getuigen voor de dag moeten komen!

Dag 2

Dag 2 – gerechtsreporter EF

Tweede dag van het assisenproces van Cathy Desutter. Nadat gisteren het algemene kader werd geschetst, zijn vandaag de eerste getuigen aan bod gekomen. Eveneens licht Meester Collin een tipje van de sluier rond zijn verdedigingsstrategie op: hij zal niet enkel wijzen op de gaten in het dossier van Procureur Durieux, maar ook andere mogelijkheden suggereren.

Als eerste getuige, kwam Annie De Gelder, buurvrouw van Luc en Cathy. Zij was thuis op de morgen dat Cathy Luc dood in bad vond en ging hem mee uit bad halen in een poging hem te redden. Haar getuigenis laat alle opties open en geeft voornamelijk een inzicht in het dagelijks leven van Cathy en Luc.  Ze is ervan overtuigd dat Cathy haar echtgenoot nooit zou vermoorden, ze ziet hem daar veel te graag voor!

Vervolgens zagen we Myriam Desutter, zus van beschuldigde Cathy. Cathy is die nacht effectief blijven slapen, maar ze was grotendeels alleen ’s avonds omdat Myriam een koorrepetitie had. Cathy wist daar op voorhand van maar wou een rustig avondje voor tv hebben.

Als derde getuige hoorden we Doctor Keppens, gereputeerd psychiater. Hij kende en behandelde Luc Maes niet, maar hij geeft een beeld van de psyché bij ALS patiënten. Zelfmoord en euthanasie zijn bij zulke zieken, zeker in een vergevorderd stadium veel voorkomend.

Wetsdokter Martens kwam ook nog enkele extra feiten vertellen, feiten die ze voor de volledigheid beter bij de inleiding gisteren had verteld. Luc Maes was een twaalftal uur dood toen ze ter plaatse was, wat zijn overlijden tussen 20 en 22u plaatst. Ook is het door de interne bloedingen onmogelijk dat de verwondingen aan zijn enkels en onderbenen na de dood zijn aangebracht. Uitsluitsel over de leeftijd van deze letsels geeft ze echter weer niet, wat ruimte voor interpretatie laat.

Eddy Martin, patron van het stamcafé van Luc en vriend van vele jaren getuigt over het karakter van het slachtoffer. Het was een vechter, iemand die alles wat hij deed heel gedreven deed. Maar volgens hem ook iemand die veel moeite zou hebben met het verliezen van zijn mogelijkheden. Hij vertelt ook over de gokverslaving die Luc ontwikkelde nadat hij geen biljart meer kon spelen.

Laatste getuige is Stan Moreels. Naar eigen zeggen de beste kameraad van Luc. Hij gelooft nooit dat Luc het leven zou hebben opgegeven, net omdat het zo’n vechter was. Hij heeft hem er in alle geval nooit over horen praten. Hij weet te vertellen dat Luc bij patron Eddy een gokschuld van €30.000 heeft openstaan, iets wat Eddy later nog bevestigd. Luc speelde niet alleen op de Bingo in het café van Eddy, maar gokte ook op de paarden, iets waar hij geen kennis van had.

Cathy Desutter getuigt dat zij van die gokschulden wist, maar pas recent had Luc het verteld. Ze heeft het vertikt om die af te betalen, iets wat een ruzie veroorzaakte.

Stof genoeg voor de jury om in overweging te nemen. Voor Procureur Durieux is het duidelijk, door alle problemen die Luc veroorzaakte, wilde Cathy van hem af. Ze had het motief en ze had de opportuniteit, haar zus woont op 45 minuten van de echtelijke woonst en die was ongeveer drie uur weg. Er is niemand anders die een echt motief heeft volgens haar.

Meester Collin is het daar alvast niet mee eens. Hij wijst ook op het ontbreken van duidelijkheid rond de ouderdom van de wonden aan Lucs onderbenen en wijst op de gokschulden. Zijn die misschien geen motief? Kan dit zomaar uitgesloten worden? Wordt morgen vervolgd!

Dag 2 – reporter MV

Cathy verbleef een nacht bij haar zus, maar deze laatste bleef geen hele avond thuis . Zij moest naar een extra koorrepetitie, die Cathy de uitgelezen kans gaf om terug te keren naar huis en haar man te vermoorden. Haar zus is drie uur weggeweest, nadat ze om 19.30u vertrok. De wetsdokter vertelt later dat Luc tussen 20uur en 22uur is vermoord. Het duurt drie kwartier om van haar zusters huis naar haar eigen huis te rijden. Een moeilijke rekensom is dit niet. Daarnaast zegt de wetsdokter dat de blauwe plekken op de onderbenen voor de dood waren ontstaan. Ze konden dus niet veroorzaakt zijn door Luc uit het bad te heffen, nadat Cathy hem had aangetroffen. Het DNA dat op Luc is teruggevonden is dat van de echtgenote: Cathy. Later komen twee getuigen die bevriend waren met Luc hun verhaal vertellen. Ze vertellen allebei dat Luc gokverslaafd was en dat hij ongeveer 30 000 euro aan schulden had bij één van hen. Cathy kwam dit later pas te weten, maar wou niets terugbetalen. Luc was hier woedend over en zei dat Cathy hem niet steunde. Was dit de druppel om een moord te overwegen?

Dag 2 – reporter DS

Zowel de buurvrouw als haar zus vertellen dat Cathy nooit haar echtgenoot zou vermoorden. Ze deed alles voor hem, dus waarom dan haar grote liefde vermoorden? De psychiater vertelt dat vele ALS-patiënten euthanasieoverwegingen hebben. Als na een tijd niets meer gaat, beseffen ze dat niets meer zal zijn hoe het ooit was. Kan dit niet zijn gebeurd bij Luc? Hij had ook geldschulden van ongeveer 30 000 euro bij één van zijn beste vrienden. Dit zou natuurlijk ook een motief kunnen zijn om zelfmoord te plegen, zeker in combinatie met zijn emotionele en fysieke toestand.

Dag 3

Dag 3 – reporter AD

Op de derde procesdag verschijnen weer een aantal getuigen voor het gerecht. Beginnen doet de Procureur des Konings met het oproepen van de dochter van Luc en Cathy: Els Maes. Els vertelt dat ze een goede band had met haar papa. Haar mama werkte vroeger als secretaresse voor een firma van tuinmeubelen en moest vaak overwerken. Na een tijd besefte ze, en later ook Luc, dat ze een affaire had met de directeur daar: Pierre. Pierre stierf een aantal jaar geleden aan een hartaanval. Cathy erfde hierdoor 200 000 euro. Toen moest ze wel bekennen dat ze een relatie had met hem, zegt Els. Ten slotte vertelt zij dat Cathy en Luc veel ruzie hadden en dat Cathy niet alles deed voor Luc, zoals zij wel zegt. Els denkt dan ook dat haar mama de moordenaar is van Luc. Als volgende getuige roept de advocaat van de beschuldigde opnieuw Stan op: de beste vriend van Luc. Hij vertelt dat hij de avond van de moord in het café van Eddy zat. Die laatste vroeg of hij het café even kon openhouden, zodat hij naar Luc kon gaan om eindelijk het geld terug te vragen dat hij hem schuldig was. Hij wist dat de achterdeur altijd openstond, maar Eddy zegt dat hij weg is gegaan terwijl Luc nog leefde. Als nieuwe verdachte ontmoeten we Joris, de broer van Pierre. Joris was boos dat Cathy die 200 000 euro geërfd had. Hij getuigt dat Pierre alles betaalde voor haar en dat zij hem manipuleerde. Hij geeft dan ook toe dat hij dat geld terug wou en vaak belde naar Cathy. De dag voor de moord is Joris naar de bibliotheek gegaan waar Cathy werkt en dreigde om het geld thuis te komen halen en dat hij alles aan haar echtgenoot ging vertellen van haar affaire. Hierop reageerde Cathy dat Luc al alles wist en dat hij degene was die het geld beheerde. Joris reageert ten slotte dat hij Luc nooit heeft ontmoet en dat hij de avond van de moord thuis was, maar niemand kan dit bevestigen. Uit al deze nieuwe informatie blijkt dat er nieuwe mogelijke moordenaars opduiken. Zal er op het einde van deze week licht aan het einde van de tunnel verschijnen?

Dag 3 – reporter MV

Als een duivel in een wijwatervat weert meester Collin zich om andere potentiële daders te suggereren. Maar geen enkele heeft zoveel redenen als Cathy. Ze geeft zelf toe dat er al jaren niets meer was tussen haar en Luc. Ze had al hem al uitgebreid bedrogen en wanneer haar minnaar overlijdt, erft ze er €200.000 van. Geld dat ze voor zich houdt, maar wel Luc aanduidt al beheerder, om zo af te geraken van de broer van haar lover, die dat geld terug wil. Het duidelijkste bewijs levert dochter Els. Zij wil Cathy zelfs niet meer zien, hoe ver moet je als moeder niet gegaan zijn om een dochter op dat punt te krijgen? RIP Luc.

Dag 3 – reporter DS

Middelen, motief en gelegenheid. Daar moet je naar op zoek bij een moord. Cathy had alle drie, al is geen van de zaken tot nu toe bewezen. Wat wel al duidelijk bewezen en toegegeven is, is de aanwezigheid van cafébaas Eddy in het huis van Luc en Cathy. Hij heeft ook een motief, zelfs duidelijker dan dat van Cathy! Waarom is zijn doen en laten niet verder onderzocht? Hetzelfde voor Joris De Grauwe, die had 200.000 motieven. Hij dacht dat Luc het geld dat hij terug wilde beheerde. Heeft hij iets te veel druk gelegd op Luc? Zowel Joris als Eddy hebben geen alibi. Elk technisch bewijs om Cathy als moordenaar aan te wijzen ontbreekt ook. Waarom is er niet verder gezocht? Meester Collin heeft gelijk als hij het op z’n minst slordige onderzoek aanklaagt!

Dag 4

Dag 4 – gerechtsreporter EF

Het moge duidelijk wezen: na twee dagen van getuigenissen is er niets met duidelijkheid aangetoond, op de moord na, al is dat ook nog niet onomstotelijk bewezen. Tijdens deze vierde dag worden enkele getuigen verder gehoord en komt er nog twee verrassende wendingen uit de bus.

Het uitdiepen van de getuigenissen van Eddy en Stan brengt enkele belangrijke feiten aan het licht. Eddy claimt maar een halfuurtje weggeweest te zijn, Stan schat het eerder een uurtje in. Met de wagen is het van het café een vijftal minuutjes naar de woonst van Luc en Cathy. Eddy erkent ruzie gemaakt te hebben met Luc, Stan vertelt dat hij bij zijn terugkomst witheet van woede stond, de laatste keer dat Stan hem zo zag, heeft Eddy een lastige cafébezoeker die een kop groter was, buitengesmeten zonder enige moeite. Laten we er wel aan denken dat de timing voor Eddy nipt is. Indien hij effectief bij Luc was terwijl Blokken op TV was, kan hij nooit na 20u nog daar geweest zijn. Doch de wetsdokter plaatst het overlijden tussen 20u en 22u.

Joris De Grauwe moet op zijn beurt toegeven dat hij gelogen heeft. Hij is wel ten huize Maes geweest in een laatste poging om een deel van die €200.000 terug te krijgen. Hij claimt niet binnen gegaan te zijn, zelfs niet aangebeld te hebben omdat hij zich dan ineens realiseerde dat Cathy toch nooit zou toegeven.  Hij noemt Cathy een koele manipulator.

Procureur Durieux komt dan nog met twee onverwachte getuigenissen op de proppen. Linda Van As, de buurvrouw van zus Myriam Desutter, getuigt om 19u30 Cathy te hebben zien wegrijden van bij Myrian thuis. Ze kan niet vertellen wanneer Cathy terug thuiskwam, want dan was ze naar de film aan het kijken. Cathy zegt enkel en alleen naar de broodautomaat gereden te zijn en maximaal 10 minuten weggeweest te zijn. Was de film toen al bezig?

Notaris Frans De Waele komt dan vertellen dat Luc Maes een afspraak met hem had om zijn testament te veranderen. In het huidige testament erft Cathy het huis, dat volledig eigendom is van Luc. Wat Luc wou aanpassen, weet de notaris echter niet.

Dochter Els komt ook nog even haar visie uitdiepen. Ze bevestigt de gokschulden van Luc en het feit dat er al lang geen liefde meer leek te zijn tussen Luc en Cathy. Zij is er er zeker van dat Cathy alles zou doen om het huis te behouden.

De jury zal het met deze getuigenissen moeten doen, dag 5 en 6 zijn er voor de requisitoiren van verdediging en openbaar aanklager. Of er hier nog iets duidelijker zal worden, valt af te wachten.

Dag 4 – reporter MV

Colin neemt aan dat Cathy de avond van de moord heel de tijd bij haar zus was, maar deze stelling wordt ontkracht door een getuigenis van de buurvrouw van haar zus. Zij vertelt dat ze rond 19.30u Cathy met haar auto zag vertrekken. Naar de broodautomaat, reageert Cathy hierop. Dit is toch een slap excuus. Een half uur later werd Luc vermoord. Kan het nog duidelijker zijn? Ook verschijnt de dochter van Luc en Cathy opnieuw. Zij vertelt dat Cathy enkel nog bij Luc wilde blijven voor het huis, dat van hem was. Vlak na het begin van Luc zijn ziekte heeft hij in zijn testament laten schrijven dat Cathy het huis zou erven moest hij sterven. Nu ontdekken we dat de dag voor de moord Luc naar de notaris heeft gebeld om een afspraak te maken om op 23 september samen te komen. Cathy moest dus wel Luc vermoorden, voor het huis haar zou ontglippen.

Dag 4 – reporter DS

In dit proces zijn er maar twee verdachten: Eddy en Joris. Eddy vertelt vandaag weer hoe woedend hij was op Luc dat hij het geld niet terugkreeg. ‘’Dan leen je aan iemand ter goeder trouw geld uit en dan beschaamt hij je vertrouwen’’, zegt hij hierbij. De avond van de moord is hij naar Luc gegaan om het geld terug te vragen. Hij is één uur weggeweest, vertelt de beste vriend van Luc die het café van Eddy moest openhouden. Eddy zei zelfs dat hij de nek van Luc kon omdraaien, zo boos was hij. Dan is er nog Joris. Joris verklaarde gisteren dat hij heel de avond thuis was. Vandaag laat de verdediging echter beelden zien waar de auto van Joris te zien is in de buurt van Lucs huis. Joris geeft toe dat hij gelogen heeft. Hij is inderdaad naar het huis van Cathy gereden om een akkoord te sluiten omtrent de erfenis die zij kreeg. Echter aangekomen bedacht hij zich en is hij teruggekeerd naar huis, vertelt hij. Zou Joris zich echt bedenken, of is dit een leugen?

Dag 5

Dag 5 – gerechtsreporter AD

Op de vijfde dag van het proces worden de replieken gehouden door enerzijds het Openbaar Ministerie en anderzijds de verdediging. Beiden vertellen het verhaal opnieuw, weliswaar vanuit hun oogpunt. De Procureur vertelt dat zelfmoord nooit een optie zou zijn geweest bij Luc. Hij is altijd al een vechter geweest en zou nooit zo sterven, aldus het Openbaar Ministerie. Ook vraagt ze zich af of Luc geen afscheidsbrief voor zijn dochter zou geschreven hebben, moest hij dan toch zelfmoord zou hebben gepleegd. Volgens de Procureur is de moord op Luc als volgt gegaan: Cathy en Luc hadden ruzie, omdat Cathy het geld dat Luc Eddy schuldig was niet wilde betalen. Daarop zou Luc hebben geantwoord dat ze haar uit zijn testament zou halen. Hij had al gebeld met de notaris om het huis aan zijn dochter Els na te laten; hierover zouden ze gepraat hebben een dag na de moord. Cathy zou daarom haar man uit de weg ruimen. Zij zou barbituraten in het eten hebben gedaan, denkende dat deze haar man zo zou vermoorden. Toen ze die nacht bij haar zus bleef slapen, twijfelde ze of deze dosis wel genoeg was en is daarom gaan kijken. Thuis aangekomen vond ze Luc, maar hij was niet dood. Toen zou Cathy de voeten van haar man hebben vastgenomen, zodat zijn hoofd onder water terechtkwam. Luc zou op deze manier gestorven zijn volgens het Openbaar Ministerie.

De verdediging heeft natuurlijk een heel andere mening. Meneer Colin beklaagt de tunnelvisie van de Procureur en vindt het schandalig hoe ze Cathy schetst als een immoreel persoon. Luc was veranderd van een liefhebbende man naar een lastig persoon. Daarop zou Cathy de liefde ergens anders gaan zoeken zijn en vond deze bij Pierre, de baas van het bedrijf waar ze werkte. Toen hij stierf, erfde Cathy 200 000 euro. Toen Luc vroeg om zijn schulden die hij had terug te betalen, weigerde ze. Zij wist immers, zegt meester Colin, dat Luc anders opnieuw zou beginnen gokken en zo al het spaargeld van Cathy zou opdoen. De verdediging stelt ook dat als iemand een persoon zou willen doden onder verdovende middelen, hij of zij toch zeker zou kijken welke dosis hij zou toedienen aan het slachtoffer. Er zijn met andere woorden geen bewijzen. Deze konden er wel zijn, zegt Colin, door simpelweg de telefoon van Cathy te traceren. Wat wel zeker is, is dat zowel Joris als Eddy naar het huis van Luc zijn gegaan.

Met deze twee opinies moet de jury beslissen of Cathy al dan niet schuldig is. Zij krijgen nog één procesdag te tijd om hun mening te vormen of bij te schaven.