Koninklijk Koor en Orkest Zanglust brengt Naar Compostela de Musical

Op 14, 15 en 16 oktober brengt het Koninklijk Koor en Orkest Zanglust de musical “Naar Compostela”. Geschreven door Tieltenaar Geert Vermeersch en op de planken gebracht met solisten, acteurs, symfonisch orkest en vierstemmig koor. In de voor deze gelegenheid ingerichte O.L.V.-kerk wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide scene en van professionele technieken voor licht, geluid en beeldprojectie zodat het publiek vanop de tribune een totaalbelevenis wordt aangeboden.
Aanzet tot de musical.

“Naar Compostela, de musical” is de persoonlijke verwerking van het verhaal van Geert Vermeersch, verhaal dat aanleiding was om in 2012 de voetreis naar Compostela te ondernemen. In 2017 heeft hij zijn ervaringen en gevoelens neergeschreven in een fictieve vertelling. Hiermee heeft hij de helende kracht van het wandelen willen verklanken en de kracht van de liefde, die altijd overwint. Door muziek, zang en een stoet aan bonte en kleurrijke personages heeft hij geprobeerd een aanvankelijk donker thema met een grote lichtheid en een flinke scheut humor te behandelen.

Voor de cast wou hij een groep van vrienden samenbrengen. De acteurs en solisten zijn dan ook samengesteld uit mensen waar hij in de loop van de voorbije veertig jaar heeft mee samengewerkt. Dat de musical daarbij zou uitgroeien tot een groots locatie evenement had hij niet durven dromen.

De ruimte

Koninklijk Koor en Orkest Zanglust nam de uitdaging aan om de musical uit te voeren, met het idee dit te brengen in het CCG te Tielt in 2020. Omwille van een opstelling op het podium met symfonisch orkest, vierstemmig koor en met de nood aan ruimte voor solisten, acteurs en decorelementen werd naar een grotere locatie gezocht. De mogelijkheden van de OLV-kerk deden het bestuur dromen, maar de technische en financiële uitdagingen waren immens. In de zoektocht naar financiering om de noodzakelijke professionele technieken in te zetten, werd door de vereniging een projectomschrijving met subsidieaanvraag uitgeschreven.

Goedkeuring van de projectaanvraag

In het voorjaar 2021 werd dan de aanvraag ingediend tot financiële ondersteuning van de uitvoering van de musical. Het project werd in het najaar 2021 door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid positief beoordeeld en kreeg zelfs een vermelding als “uitstekend”. De beoordelende commissie vermeldde expliciet het waardevolle partnerschap, het divers en maatschappelijk karakter en de uitzonderlijk professionele insteek vanwege een amateurgezelschap.

Het partnerschap

Met eigen koor en orkest zorgt de vereniging Koninklijk Koor en Orkest Zanglust voor een belangrijke muzikale inbreng, het bestuur neemt de coördinatie de opvolging van het project en de samenwerking met diverse partners op zich. De Kliniek Sint Jozef Pittem, werkzaam in het domein van de Gezondheidszorg is nauw betrokken, hun werking situeert zich in de genese van dit verhaal.

De sfeerschepping rondom de pelgrimstocht krijgt een inbreng vanwege het Compostela Genootschap Vlaanderen. Coaching en begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van de musical wordt voorzien door de professionele inbreng van de SAMW Tielt en door de ervaring van het Theater Malpertuis. Logistiek is er de samenwerking met de vzw Pastorale Eenheid “Sint-Jakob” Tielt-Pittem, via het gebruik van de OLV Kerk. Dit kadert meteen in het lokale Kerkenbeleidsplan, waarin stad Tielt een belangrijke partner is. Beeldopnames van de musical en van de sfeer voor en na de uitvoering worden op een professionele manier gemaakt door SARTO-TV (Sint-Andriesziekenhuis Tielt). Zij zullen zorgen voor een blijvende herinnering in beeld en geluid, met materiaal dat ook ter beschikking komt van de partners.

De inrichting van de O.L.V.-kerk als concertruimte

Binnen de O.L.V.-kerk wordt een podium uitgebouwd voor koor, orkest en scene voor solisten en decor. Voor het publiek wordt ook een tribune voorzien, in totaal kunnen 360 toeschouwers plaats nemen. Professionele partners zorgen voor de technieken. Twin4U zorgt ervoor dat alle toeschouwers via koptelefoon maximaal zullen kunnen genieten van de beste geluidservaring. ShowDesign brengt een unieke belichting van het podium en zorgt voor een extra dimensie via de projectie van sfeerbeelden in het decor.

En natuurlijk moet er worden nagepraat. Achteraan in de kerk is ruimte gemaakt voor een Plaza waar een drink mogelijk is, en waar voor partners en sponsors promotie wordt gevoerd. Een aantal ruimtes in de kerk zijn ingericht om de technieken te regisseren. Voorstellingen, promotie en kaartenverkoop Er zijn drie voorstellingen gepland. De première vindt plaats op vrijdag 14 oktober om 20u00. Zaterdagavond 15 oktober om 20u00 volgt de tweede voorstelling, de laatste voorstelling is een matinee op zondagmiddag 16 oktober om 15u00.

Om de musical te promoten naar het publiek werd een uitgebreide campagne opgezet. Via de Zanglust website, via Facebook en Instagram, via de meewerkende partners en via affichering in het Tieltse straatbeeld wordt verder ruchtbaarheid geven aan de opvoering van de musical.

De Cast – Solisten en acteurs, regisseur en dirigent

Jonas Jacques, Friedel Declercq, Sigrid Balduck, Lotte Byttebier, Severine Van Compernolle, Louise Van Eycke, Geert Vermeersch, Ingrid Spiessens, Piet Van Compernolle, Koen Debacker, Eveline Algoet, Ilias Vanhove, Sarah Vermeersch, Bernadette Damman.

Tekst, muziek en regie: Geert Vermeersch
Regie: Severine Van Compernolle
Orkestratie: Jan Cherlet
Dirigent: Bart Snauwaert

De kaartenverkoop gebeurt online via de website van zanglust: www.zanglust.be.

Geef een reactie