De financiële en artistieke impact van corona op het amateurtheater

Vandaag – vrijdag 27 maart – is het World Theater Day. Het moest een feestdag voor het amateurtheater worden waarbij de vele  theatergezelschappen hun deuren wagenwijd openzetten.

Sinds 13 maart leven we in het ‘coronaceen’. Het professionele leven staat op een laag pitje. De economie wordt met aangekondigde hulpmaatregelen en veelal van thuis uit levend gehouden. Het sociale leven trachten we via online aperitief en balkonontmoetingen warm te houden. Het culturele leven ligt aan banden: geen cinemabezoek, geen concerten, amper boeken te ontlenen in de bib… Maar het allerbelangrijkste voor ons: geen theater meer!

HET AMATEURTHEATER LIGT STIL

Maart, april en mei zijn traditioneel zeer drukke maanden voor het amateurtheater. De meeste gezelschappen hebben maanden toegeleefd naar dé première van het voorjaar. Tientallen spelers, regisseurs, grimeurs, decorbouwers, costumières zien hun stuk in het water vallen.

Op dit moment hebben we weet van meer dan 850 afgelaste repetities en naast de 125 geannuleerde producties, goed voor 548 voorstellingen, worden ruim 150 producties uitgesteld, goed voor 794 voorstellingen. Of die allemaal nog opnieuw worden geprogrammeerd, is turen in een glazen bol. We weten immers niet hoelang de corona-maatregelen van kracht zullen zijn.

FINANCIËLE IMPACT

Naast een inhoudelijke en persoonlijke impact, immers de theaterliefhebber ziet zijn vrije tijd en engagement als een kaartenhuisje in elkaar vallen, is er ook de financiële impact. Ook een amateurtheatervoorstelling op poten zetten kost geld. De mensen die al het werk verzetten zijn vrijwilligers en verdienen hier weliswaar alleen applaus mee. Maar het budget om de kosten te betalen voor repetitieruimte, theaterzaal, licht- en geluidsinstallatie, kostuums, rekwisieten, drukwerk en promotie, auteursrechten… moet ergens vandaan komen. De gezelschappen zijn veelal georganiseerd als vzw’s en hun werking wordt gefinancierd met de inkomsten van… jawel die paar theatervoorstellingen per jaar.

Reken maar even uit: 1.342 afgelaste of uitgestelde voorstellingen, gemiddeld 100 personen per voorstelling, een kaartje kost gemiddeld 10 euro… Het inkomstenverlies dat de amateurgezelschappen door de corona-crisis leiden, schatten we op dit moment op 1.342.000 euro.

LEVERANCIER WEES MILD, OVERHEID VERGEET ONS NIET

OPENDOEK is blij met het initiatief van de verschillende auteursverenigingen om geen facturen te innen voor deze door overmacht geannuleerde voorstellingen en de contractuele annuleringsvoorwaarden aan de situatie aan te passen. Ook hopen we dat verschillende leveranciers (theaterzalen, drankenhandelaars, licht- en geluidsverdelers,…) geen annuleringsvergoedingen eisen van de amateurtheatergezelschappen. Immers, in deze tijden kan er geen enkele activiteit doorgaan.

OPENDOEK en vertegenwoordigers van het amateurtheater blijven de komende periode creatief naar oplossingen zoeken hoe we kunnen omgaan met de financiële consequenties die door deze overmachtssituatie ontstaan. Tot slot vragen we de overheid de nadelige financiële gevolgen voor het amateurtheater niet te vergeten bij eventuele compensaties of via een noodfonds.

OPENDOEK REORGANISEERT, ONDERSTEUNT EN ZOEKT MEE NAAR OPLOSSINGEN

Ook onze eigen werking is gereorganiseerd door de coronashift. Alle medewerkers werken van thuis uit, overleg gebeurt via onlinetools, e-mail, whatsapp en telefoon.Onze Theaterbib is fysiek gesloten. Maar de digitale ontlening draait op volle toeren: sinds 16 maart zijn er meer dan 200 teksten digitaal ontleend, een verdubbeling van het aantal voor de corona-maatregelen, en zijn er 5 digitale leescomités bij gekomen. Dit zijn groepen van mensen die samen online teksten lezen voor hun volgende productie.

Tot nu toe gaan we er van uit dat onze vier amateurtheaterfestivals zullen plaatsvinden: locatiefestival Spots op West in juli, familiefestival Toekoer Festival in augustus, het jongerenfestival Merde! in september en het Landjuweelfestival in november. Wel moeten we de organisatie ervan anders aanpakken. Immers, werkgroepen kunnen niet fysiek bij elkaar komen, jury’s worden online georganiseerd, repetities worden uitgesteld. Onze vormings- en coachingswerking en de verschillende werkgroepen liggen volledig stil. We annuleerden of verplaatsen 122 activiteiten, voor zo’n 700 mensen.

AMATEURTHEATER ZOEKT ARTISTIEKE INVULLING VAN HET CORONACEEN

Maar zelfs in het coronaceen blijven we spelende mensen en zoeken de amateurgezelschappen naar alternatieven om creatief te blijven. Want de amateurgezelschappen weten: als je deze tijd creatief kunt gebruiken, gebruik hem dan theatraal! Geef een optreden op je balkon of sluit je online aan bij spelers van je gezelschap en geniet van een virtuele spellezing. Maak optimaal gebruik van online-bronnen en zorg ervoor dat vrienden en buren en degenen die alleen wonen bij je activiteit worden betrokken. Begin met het schrijven van dat script dat je altijd al wilde schrijven en probeer je ideeën online uit met vrienden.

Blijf de maatregelen nauwgezet opvolgen

De maatregelen die de overheid iedereen oplegt, zijn zeer belangrijk om het corona-virus in te dijken en de verspreiding ervan onder controle te houden. Blijf deze nauwgezet opvolgen. Ook met je gezelschap! Dus geen repetities, geen voorstellingen, geen bijeenkomsten… tot de overheid zegt dat het toegelaten is.

OPENDOEK is er voor jou en je gezelschap  

Ook in deze verwarrende tijden. Heb je een vraag over de impact van de corona-maatregelen op je gezelschap? Mail of bel ons. Wij zoeken mee met jou naar oplossingen.