Assisenproces – De Badkuipmoord – Dag 5

Op 20 oktober is de virtuele Asissenzaak van productiehuis Uitgezonderd. van start gegaan. Meer dan 7500 juryleden zullen zich binnen een week uitspreken over het al dan niet schuldig zijn van Cathy Desutter, echtgenote van het slachtoffer Luc Maes. Om jullie op de hoogte te houden, heeft Musical Vibes reporters uitgestuurd om jullie een zo volledig mogelijk beeld te geven. 

Dag 5 – gerechtsreporter AD

Op de vijfde dag van het proces worden de replieken gehouden door enerzijds het Openbaar Ministerie en anderzijds de verdediging. Beiden vertellen het verhaal opnieuw, weliswaar vanuit hun oogpunt. De Procureur vertelt dat zelfmoord nooit een optie zou zijn geweest bij Luc. Hij is altijd al een vechter geweest en zou nooit zo sterven, aldus het Openbaar Ministerie. Ook vraagt ze zich af of Luc geen afscheidsbrief voor zijn dochter zou geschreven hebben, moest hij dan toch zelfmoord zou hebben gepleegd. Volgens de Procureur is de moord op Luc als volgt gegaan: Cathy en Luc hadden ruzie, omdat Cathy het geld dat Luc Eddy schuldig was niet wilde betalen. Daarop zou Luc hebben geantwoord dat ze haar uit zijn testament zou halen. Hij had al gebeld met de notaris om het huis aan zijn dochter Els na te laten; hierover zouden ze gepraat hebben een dag na de moord. Cathy zou daarom haar man uit de weg ruimen. Zij zou barbituraten in het eten hebben gedaan, denkende dat deze haar man zo zou vermoorden. Toen ze die nacht bij haar zus bleef slapen, twijfelde ze of deze dosis wel genoeg was en is daarom gaan kijken. Thuis aangekomen vond ze Luc, maar hij was niet dood. Toen zou Cathy de voeten van haar man hebben vastgenomen, zodat zijn hoofd onder water terechtkwam. Luc zou op deze manier gestorven zijn volgens het Openbaar Ministerie.

De verdediging heeft natuurlijk een heel andere mening. Meneer Colin beklaagt de tunnelvisie van de Procureur en vindt het schandalig hoe ze Cathy schetst als een immoreel persoon. Luc was veranderd van een liefhebbende man naar een lastig persoon. Daarop zou Cathy de liefde ergens anders gaan zoeken zijn en vond deze bij Pierre, de baas van het bedrijf waar ze werkte. Toen hij stierf, erfde Cathy 200 000 euro. Toen Luc vroeg om zijn schulden die hij had terug te betalen, weigerde ze. Zij wist immers, zegt meester Colin, dat Luc anders opnieuw zou beginnen gokken en zo al het spaargeld van Cathy zou opdoen. De verdediging stelt ook dat als iemand een persoon zou willen doden onder verdovende middelen, hij of zij toch zeker zou kijken welke dosis hij zou toedienen aan het slachtoffer. Er zijn met andere woorden geen bewijzen. Deze konden er wel zijn, zegt Colin, door simpelweg de telefoon van Cathy te traceren. Wat wel zeker is, is dat zowel Joris als Eddy naar het huis van Luc zijn gegaan.

Met deze twee opinies moet de jury beslissen of Cathy al dan niet schuldig is. Zij krijgen nog één procesdag te tijd om hun mening te vormen of bij te schaven.