Assisenproces – De Badkuipmoord – Dag 3

Op 20 oktober is de virtuele Asissenzaak van productiehuis Uitgezonderd. van start gegaan. Meer dan 7500 juryleden zullen zich binnen een week uitspreken over het al dan niet schuldig zijn van Cathy Desutter, echtgenote van het slachtoffer Luc Maes. Om jullie op de hoogte te houden, heeft Musical Vibes drie reporters uitgestuurd om jullie een zo volledig mogelijk beeld te geven. Hieronder hun verslagen!

Dag 3 – gerechtsreporter AD

Op de derde procesdag verschijnen weer een aantal getuigen voor het gerecht. Beginnen doet de Procureur des Konings met het oproepen van de dochter van Luc en Cathy: Els Maes. Els vertelt dat ze een goede band had met haar papa. Haar mama werkte vroeger als secretaresse voor een firma van tuinmeubelen en moest vaak overwerken. Na een tijd besefte ze, en later ook Luc, dat ze een affaire had met de directeur daar: Pierre. Pierre stierf een aantal jaar geleden aan een hartaanval. Cathy erfde hierdoor 200 000 euro. Toen moest ze wel bekennen dat ze een relatie had met hem, zegt Els. Ten slotte vertelt zij dat Cathy en Luc veel ruzie hadden en dat Cathy niet alles deed voor Luc, zoals zij wel zegt. Els denkt dan ook dat haar mama de moordenaar is van Luc. Als volgende getuige roept de advocaat van de beschuldigde opnieuw Stan op: de beste vriend van Luc. Hij vertelt dat hij de avond van de moord in het café van Eddy zat. Die laatste vroeg of hij het café even kon openhouden, zodat hij naar Luc kon gaan om eindelijk het geld terug te vragen dat hij hem schuldig was. Hij wist dat de achterdeur altijd openstond, maar Eddy zegt dat hij weg is gegaan terwijl Luc nog leefde. Als nieuwe verdachte ontmoeten we Joris, de broer van Pierre. Joris was boos dat Cathy die 200 000 euro geërfd had. Hij getuigt dat Pierre alles betaalde voor haar en dat zij hem manipuleerde. Hij geeft dan ook toe dat hij dat geld terug wou en vaak belde naar Cathy. De dag voor de moord is Joris naar de bibliotheek gegaan waar Cathy werkt en dreigde om het geld thuis te komen halen en dat hij alles aan haar echtgenoot ging vertellen van haar affaire. Hierop reageerde Cathy dat Luc al alles wist en dat hij degene was die het geld beheerde. Joris reageert ten slotte dat hij Luc nooit heeft ontmoet en dat hij de avond van de moord thuis was, maar niemand kan dit bevestigen. Uit al deze nieuwe informatie blijkt dat er nieuwe mogelijke moordenaars opduiken. Zal er op het einde van deze week licht aan het einde van de tunnel verschijnen?

Dag 3 – reporter MV

Als een duivel in een wijwatervat weert meester Collin zich om andere potentiële daders te suggereren. Maar geen enkele heeft zoveel redenen als Cathy. Ze geeft zelf toe dat er al jaren niets meer was tussen haar en Luc. Ze had al hem al uitgebreid bedrogen en wanneer haar minnaar overlijdt, erft ze er €200.000 van. Geld dat ze voor zich houdt, maar wel Luc aanduidt al beheerder, om zo af te geraken van de broer van haar lover, die dat geld terug wil. Het duidelijkste bewijs levert dochter Els. Zij wil Cathy zelfs niet meer zien, hoe ver moet je als moeder niet gegaan zijn om een dochter op dat punt te krijgen? RIP Luc.

Dag 3 – reporter DS

Middelen, motief en gelegenheid. Daar moet je naar op zoek bij een moord. Cathy had alle drie, al is geen van de zaken tot nu toe bewezen. Wat wel al duidelijk bewezen en toegegeven is, is de aanwezigheid van cafébaas Eddy in het huis van Luc en Cathy. Hij heeft ook een motief, zelfs duidelijker dan dat van Cathy! Waarom is zijn doen en laten niet verder onderzocht? Hetzelfde voor Joris De Grauwe, die had 200.000 motieven. Hij dacht dat Luc het geld dat hij terug wilde beheerde. Heeft hij iets te veel druk gelegd op Luc? Zowel Joris als Eddy hebben geen alibi. Elk technisch bewijs om Cathy als moordenaar aan te wijzen ontbreekt ook. Waarom is er niet verder gezocht? Meester Collin heeft gelijk als hij het op z’n minst slordige onderzoek aanklaagt!