Assisenproces – De Badkuipmoord – Dag 4

Op 20 oktober is de virtuele Asissenzaak van productiehuis Uitgezonderd. van start gegaan. Meer dan 7500 juryleden zullen zich binnen een week uitspreken over het al dan niet schuldig zijn van Cathy Desutter, echtgenote van het slachtoffer Luc Maes. Om jullie op de hoogte te houden, heeft Musical Vibes drie reporters uitgestuurd om jullie een zo volledig mogelijk beeld te geven. Hieronder hun verslagen!

Dag 4 – gerechtsreporter EF

Het moge duidelijk wezen: na twee dagen van getuigenissen is er niets met duidelijkheid aangetoond, op de moord na, al is dat ook nog niet onomstotelijk bewezen. Tijdens deze vierde dag worden enkele getuigen verder gehoord en komt er nog twee verrassende wendingen uit de bus.

Het uitdiepen van de getuigenissen van Eddy en Stan brengt enkele belangrijke feiten aan het licht. Eddy claimt maar een halfuurtje weggeweest te zijn, Stan schat het eerder een uurtje in. Met de wagen is het van het café een vijftal minuutjes naar de woonst van Luc en Cathy. Eddy erkent ruzie gemaakt te hebben met Luc, Stan vertelt dat hij bij zijn terugkomst witheet van woede stond, de laatste keer dat Stan hem zo zag, heeft Eddy een lastige cafébezoeker die een kop groter was, buitengesmeten zonder enige moeite. Laten we er wel aan denken dat de timing voor Eddy nipt is. Indien hij effectief bij Luc was terwijl Blokken op TV was, kan hij nooit na 20u nog daar geweest zijn. Doch de wetsdokter plaatst het overlijden tussen 20u en 22u.

Joris De Grauwe moet op zijn beurt toegeven dat hij gelogen heeft. Hij is wel ten huize Maes geweest in een laatste poging om een deel van die €200.000 terug te krijgen. Hij claimt niet binnen gegaan te zijn, zelfs niet aangebeld te hebben omdat hij zich dan ineens realiseerde dat Cathy toch nooit zou toegeven.  Hij noemt Cathy een koele manipulator.

Procureur Durieux komt dan nog met twee onverwachte getuigenissen op de proppen. Linda Van As, de buurvrouw van zus Myriam Desutter, getuigt om 19u30 Cathy te hebben zien wegrijden van bij Myrian thuis. Ze kan niet vertellen wanneer Cathy terug thuiskwam, want dan was ze naar de film aan het kijken. Cathy zegt enkel en alleen naar de broodautomaat gereden te zijn en maximaal 10 minuten weggeweest te zijn. Was de film toen al bezig?

Notaris Frans De Waele komt dan vertellen dat Luc Maes een afspraak met hem had om zijn testament te veranderen. In het huidige testament erft Cathy het huis, dat volledig eigendom is van Luc. Wat Luc wou aanpassen, weet de notaris echter niet.

Dochter Els komt ook nog even haar visie uitdiepen. Ze bevestigt de gokschulden van Luc en het feit dat er al lang geen liefde meer leek te zijn tussen Luc en Cathy. Zij is er er zeker van dat Cathy alles zou doen om het huis te behouden.

De jury zal het met deze getuigenissen moeten doen, dag 5 en 6 zijn er voor de requisitoiren van verdediging en openbaar aanklager. Of er hier nog iets duidelijker zal worden, valt af te wachten.

Dag 4 – reporter MV

Colin neemt aan dat Cathy de avond van de moord heel de tijd bij haar zus was, maar deze stelling wordt ontkracht door een getuigenis van de buurvrouw van haar zus. Zij vertelt dat ze rond 19.30u Cathy met haar auto zag vertrekken. Naar de broodautomaat, reageert Cathy hierop. Dit is toch een slap excuus. Een half uur later werd Luc vermoord. Kan het nog duidelijker zijn? Ook verschijnt de dochter van Luc en Cathy opnieuw. Zij vertelt dat Cathy enkel nog bij Luc wilde blijven voor het huis, dat van hem was. Vlak na het begin van Luc zijn ziekte heeft hij in zijn testament laten schrijven dat Cathy het huis zou erven moest hij sterven. Nu ontdekken we dat de dag voor de moord Luc naar de notaris heeft gebeld om een afspraak te maken om op 23 september samen te komen. Cathy moest dus wel Luc vermoorden, voor het huis haar zou ontglippen.

Dag 4 – reporter DS

In dit proces zijn er maar twee verdachten: Eddy en Joris. Eddy vertelt vandaag weer hoe woedend hij was op Luc dat hij het geld niet terugkreeg. ‘’Dan leen je aan iemand ter goeder trouw geld uit en dan beschaamt hij je vertrouwen’’, zegt hij hierbij. De avond van de moord is hij naar Luc gegaan om het geld terug te vragen. Hij is één uur weggeweest, vertelt de beste vriend van Luc die het café van Eddy moest openhouden. Eddy zei zelfs dat hij de nek van Luc kon omdraaien, zo boos was hij. Dan is er nog Joris. Joris verklaarde gisteren dat hij heel de avond thuis was. Vandaag laat de verdediging echter beelden zien waar de auto van Joris te zien is in de buurt van Lucs huis. Joris geeft toe dat hij gelogen heeft. Hij is inderdaad naar het huis van Cathy gereden om een akkoord te sluiten omtrent de erfenis die zij kreeg. Echter aangekomen bedacht hij zich en is hij teruggekeerd naar huis, vertelt hij. Zou Joris zich echt bedenken, of is dit een leugen?