Will Tura en Steve Willaert


Toen Studio 100 aankondigde dat Will Tura de muziek zou schrijven van de opvolger van 14-18, werd het bericht toch met enige verbazing ontvangen. Maar niet alleen gaat het muzikale gevoel van Will veel verder dan Vlaamse liedjes, hij componeert de muziek van 40-45 samen met zijn professionele partner van meer dan 30 jaar, Steve Willaert. Steve is dan weer beslagen in musicals, met arrangementen voor onder andere Ben X, Daens, Alice in Wonderland en ook 14-18. Musical Vibes sprak met deze muzikale meesters.

Gevoelens en emoties oproepen

Will, een goed jaar geleden vertelde je bij Café Corsari dat je het rustiger aan wilde doen en misschien een musical componeren.

Ja, inderdaad. Daarna vroeg Studio 100 mij of ik nog twijfelde. Ik heb dan geantwoord dat ik niet twijfelde op voorwaarde dat ik het samen met Steve Willaert mocht doen. Ik ben dat dan gaan voorstellen aan Steve en hij zag dat wel zitten. We werken dan ook al meer dan 30 jaar samen en ik bewonder hem als muzikant, arrangeur en componist. Hij maakt heel veel filmmuziek en is de ideale partner hiervoor.

Steve, wat is jouw recept om muziek te maken? 

In de eerste plaats eigenlijk een gevoel, een emotie. Wat zegt het script, wat zegt het scenario, wat zegt de regisseur? Dus veel impressies en indrukken van buitenaf. Dat is onze voedingsbodem, daaruit vertrekken we om muziek te maken. In eerste instantie zijn dat natuurlijk de songs. Songs zijn in een musical meestal opgehangen aan sleutelmomenten in het verhaal. Het is dus ook een beetje de uitdaging om de juiste kleur te vinden in die zin dat tekst, beeld en muziek een geheel vormen. Dat is der eerste opdracht waar we nu mee bezig zijn. 

Het is de uitdaging om de juiste kleur te vinden in die zin dat tekst, beeld en muziek een geheel vormen

Het is dus eerder een wisselwerking, een synergie tussen jullie beiden dan enkel Will die de composities maakt? 

Will: Ja, absoluut een hele goede wisselwerking. 

Steve: We kaatsen ideeën naar elkaar. We hebben allebei een beetje onze eigen biotoop van werken. Will zit graag aan de piano, ik heb mijn studio waar ik graag zit te prutsen. 

Will: Zo brengen we dingen samen. 

Steve: Inderdaad en dat moet dan afgetoetst worden met de regisseur, zodat we zien wat hij er van vindt. Zo blijft dat altijd evolueren tot we voelen dat we ergens komen dat het wel eens zou kunnen zijn. 

Will: Het is niet zoals een gewoon liedje, begrijp je? Het zijn allemaal beelden die ze doorgeven in een paar minuten. Wij proberen die van onze kant te maken. Synergie langs alle kanten.

40-45 speelt vanaf 7 oktober 2018 te Beveren. Meer tickets & info op www.40-45.live.

Door Patrick Defort

Foto’s: Patrick Defort