Kinderboeklancering Timo en Johannes – De behekste blokfluit

Aan de vooravond van de Internationale Muziekdag op 1 oktober wilde de stichting ‘Kinderen Goedgekeurd’ met de lancering van haar allereerste muziekboek en CD ‘Timo & Johannes en de Behekste Blokfluit’ aandacht vragen voor de falende toegankelijkheid van het deeltijdse kunstonderwijs voor kinderen met een beperking. De stichting roept alle betrokken partijen en in het bijzonder de departementen Onderwijs, Gezondheid en Cultuur op een gezamenlijk actieplan op te stellen.

De Stichting van Openbaar Nut ‘United Cultural Foundation’ (UCF) – waarvan de stichting ‘Kinderen Goedgekeurd’ deel uitmaakt – wil d.m.v. kunst in al haar vormen (muziek, woord, dans en media) bijdragen aan een diverse en internationale samenleving. Daar hoort ook een deeltijds kunstonderwijs dat toegankelijk is voor kinderen met een beperking bij. Net daar wringt het schoentje, aldus Tim Devolder, CEO van UCF: “Kinderen met een beperking zoals autisme of blindheid weten vandaag nauwelijks dat ook zij deeltijds kunstonderwijs kunnen volgen in de vorm van bijvoorbeeld lessen notenleer of het aanleren van een muziekinstrument.” Maar daar stopt het probleem niet, aldus Devolder. Zelfs indien deze leerlingen een school vinden waar ze terecht kunnen, stoten ze vaak op een lange administratieve mallemolen. Bovendien vinden scholen in het deeltijds kunstonderwijs onvoldoende leerkrachten die gemotiveerd en/of opgeleid zijn om les te geven aan kinderen met een beperking, ondanks het uitgebreide aanbod aan bijscholingscursussen. Deze kinderen rest momenteel enkel dure privélessen die vaak oplopen tot 50 euro per uur. Nochtans tonen wetenschappelijke studies (1) aan dat kinderen met een beperking zoals autisme, ADHD, … zowel op vlak van hun gezondheid als op vlak van hun persoonlijke ontwikkeling gebaat zijn bij muziek. Bovendien hebben kinderen met een beperking vaak meer aandacht voor en interesse in muziek dan kinderen zonder een beperking.

Met de lancering van het boek ‘Timo & Johannes en de Behekste Blokfluit’ en de bijhorende CD – ingezongen door het ‘Kinderen Goedgekeurd’-koor dat zowel kinderen met als zonder ASS (autismespectrumstoornis) telt – aan de vooravond van de Internationale Muziekdag wil ‘Kinderen Goedgekeurd’ aandacht vragen voor deze situatie. Bovendien wil de stichting de nodige instanties oproepen deze problematiek op de beleidsagenda’s te plaatsen. Meer concreet roept Tim Devolder – CEO van UCF – oa. op tot een samenwerking tussen de departementen Welzijn, Onderwijs en Cultuur binnen de Vlaamse regering. Dat zou zich bijvoorbeeld kunnen vertalen in het inzetten van muziektherapeuten in het deeltijds kunstonderwijs.

Lancering

De lancering van het boek met CD vond plaats in de Go! Basisschool ‘Flora’ in Merelbeke en dat is geen toeval. Erika Franck, leerkracht op diezelfde school, is de mama van Anneleen Lambrecht. Anneleen heeft al heel wat muzikale watertjes doorzwommen zoals de hoofdrol in de Vlaamse musical Mozart! en een rol in de musical Sneeuwwitje (beide musicals zijn producties van het welbekende Music Hall). Bovendien zingt Anneleen mee in het kinderkoor van ‘Kinderen Goedgekeurd’. Ze zet graag mee haar schouders onder dit initiatief om het tekort binnen het DKO aan te kaarten.

Ook de directrice van de basisschool is gemotiveerd om het project te steunen.

Inge Thomas, Directrice Go! Basisschool ‘Flora’: “Naast onze baseline ‘zuurstof voor talenten’ zijn muziek en onze school nauw met elkaar verbonden. Op onze kerstmarkt zingt een schoolkoor, op ons schoolfeest combineren we dans, drama en zang. En op het einde van het schooljaar organiseren we een ‘Flora got talent’ waar zowel sport, muziek als drama aan bod komen. Onze andere vestiging deelt een campus met de muziekschool waar onze leerlingen vanuit de naschoolse opvang rechtstreeks naar toe kunnen. Redenen genoeg dus om graag de boekvoorstelling mee te organiseren.”

Verhaal

Het boek vertelt het spannende verhaal van Timo & Johannes die samen het Grote Zangboek van de juf in de kelder van de muziekschool mogen gaan halen. De bijhorende CD werd ingezongen door de kinderen van het kinderkoor van Kinderen Goedgekeurd waaronder enkele kinderen met ASS (autismespectrumstoornis) en bevat 9 catchy songs over vriendschap en liefde, vreugd en verdriet, plusmama en pluspapa, oma en opa gaan digitaal … en nog zoveel meer. Kortom de wereld zoals jonge kinderen die vandaag ervaren.