Dubbele overwinning Music All Enschede als Club van het Jaar 2019

Music All Enschede is maandag 11 juni maar liefst twee keer verkozen in de verkiezing tot Club van het Jaar 2019. Music All Enschede haalde daarbij de zegen binnen als Gemeentewinnaar (Enschede) én Provin ciewinnaar (Overijssel). Aanstaande dinsdag 18 Juni mag Music All Enschede als genomineerde cultuurclub voor de provincie Overijssel pitchen voor een vakjury. De provinciewinnaars komen tijdens deze Juryavond samen om zich voor de jury te presenteren en elkaar te inspireren. Ook zangeres Shirma Rouse, ambassadrice van de verkiezing, is op deze avond aanwezig!

Elke club presenteert zich in een persoonlijk gesprek aan de jury. De juryleden zijn afgevaardigden van LKCA, Kunstbende, Rabobank, het AD, de winnaar van vorig jaar en provinciale cultuurorganisaties. Deze eerste presentatie bedraagt 30 minuten en heeft als onderdelen een 10-minuten introductie van de club en daarna een 20-minuten verdiepingsgesprek waarin de juryleden dieper ingaan op de club om deze beter te leren kennen en te beoordelen of je ‘Club van het Jaar’ wordt.

Naast het gesprek met de jury nemen de provinciewinnaars ook deel aan een inspiratiesessie. In deze sessie gaan de clubs onder begeleiding met de andere provinciewinnaars in gesprek over successen en uitdagingen die je op de club tegenkomt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met vrijwilligersmanagement, hoe trek je sponsoren aan, hoe behoud je leden/beoefenaars? Doel van deze sessie is om van elkaar te leren en ideeën mee naar huis te nemen.

Achtergrond van de verkiezing Club van het Jaar

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen, welke samen het grootste sociale netwerk van ons land vormen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren dansen of kunst maken en waar talent opgeleid wordt. Samen bereik je meer dan alleen en daarom is verenigen zo belangrijk. Als coöperatie onderkent de Rabobank dat en daarom heeft zij samen met NOC*NSF, het LKCA, Kunstbende, AD en de regionale dagbladen het initiatief genomen om het fenomeen verenigen te vieren en te belonen.

Achtergrond van Music All Enschede

De verkiezing is onderverdeeld in twee categorieën: Cultuurclubs en Sportclubs. Music All dingt mee in de categorie Cultuur als oudste muziektheatergezelschap van Enschede. Op 1 januari 2020 bestaat Music All namelijk 70 jaar en sindsdien hebben ze al vele producties op haar naam staan. Denk bijvoorbeeld aan de afgelopen jaren bekende namen als Beauty and The Beast, Heerlijk Duurt Het Langst (van o.a. Enschedeër Harry Bannink) en afgelopen jaar Little Shop Of Horrors. Music All vindt dat theater voor iedereen moet zijn en de groep bestaat dan ook uit leden van 17 jaar tot in de 70, en die niet onderdoen voor elkaars passie voor theater. Music All zorgt graag voor een blijvende ontwikkeling van haar leden en doet dit door onder andere workshops, een professioneel artistiek team bestaande uit een muzikaal leider, regisseur en repetitor/pianist die in dienst zijn van de vereniging.

Ook vindt Music All de samenwerking met andere amateur-gezelschappen, professionele organisaties en de diverse cultuur-evenementen in de stad erg belangrijk. De prijzen worden getracht zo laag mogelijk te houden maar ook wordt gedacht aan bevolkingsgroepen die nogal eens ‘vergeten’ worden zoals doven & slechthorenden. Daarom heeft Music All bij diverse producties (waar mogelijk) één van de voorstellingen altijd aangevuld met 2 Tolken Gebarentaal. Dit tot groot plezier van de doven & slechthorenden, de overige bezoekers en niet te vergeten de mensen van Music All zelf.

Prijzen

Naast de eervolle titel ‘Club van het Jaar’ ontvangen de winnende sport- en cultuurclubs een masterclass naar keuze van een expert en een professionele promotiefilm!

De Juryavond en uitslag

Op 18 juni 2019 zullen voorzitter Roy Koops en een collega tijdens de Juryavond bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) te Utrecht samen met 11 andere provinciewinnaars Music All Enschede vertegenwoordigen vanuit de provincie Overijssel. Op 21 juni zullen de winnaars van de beide categoeriën op de hoogte gesteld worden van de uitslag.
Music All Enschede hoopt natuurlijk op goed nieuws en dat de award naar Enschede komt in die week erop tijdens een officiële overhandiging.